Här fanns tidigare Stockholms södra brukshundsklubb. De finns nu på http://ssbk.online/

Utbilda din hund till tjänstehund

Du kan utbilda dig och din hund inom olika saker. Det finns idag kurser för tjänstehundar. Dels kan du utbilda din hund att bli patrullhund, dels räddningshund. Som polis kan du även utbilda dig till hundförare för att jobba med hund ute. 

Räddningshund

En räddningshunds främsta uppgift är att hitta försvunna personer, det med hjälp av sitt luktsinne. Utbildning av räddningshundar har skett hos Svenska brukshundskklubben sedan 1980-talet. Det på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Det finns även sjöräddningshundar, som kan utbildas. 

Bland de uppgifter en räddninghund har finns att söka upp och markera var personer finns i rasmassor. Det ställs en del krav på räddningshunden. Den ska klara av besvärliga miljöer med bland annat lösa underlag, höga höjder, rök och buller. Hunden tränas att söka av stora områden för att känna personvittring och att markera instängda personer. Räddningshundar kan även assistera vid nationella katastrofer. 

Som medlem i Svenska Brukshundklubben kan du utbilda dig själv och din privata hund till räddningshund genom dem.

De flesta raser passar bra som tjänstehund. Det är ofast inte rasen i sig, utan hundens egenskaper som avgör om den passar eller inte. Det krav som finns är att en hund som ska certifieras som tjänstehund får inte vara äldre än fem år.

Patrullhund

Om du vill göra en insats med hund i försvarsmakten så kan du utbilda din hund att bli en så kallad patrullhund. På uppdrag av Hemvärnet inom Armén utbildar Svenska Brukshundklubben hundförare och hundar som placeras i Försvarsmaktens olika förband.

Bland de uppgifter som en patrullhund har finns att de ska varna sin förare att det finns personer inom ett visst bevakningsområde.  Är du patrullhundsförare som upplever ont i fötterna? Då kan du hitta bra hjälpmedel mot fotbesvär på Footio!

Även här är det individ och inte ras i sig som avgör om hunden passar att vara patrullhund.