Stockholms Södra Brukshundklubb | Vidjavägen 13 12352 Farsta | Tel kurskansliet: 08-936092 | Org. nr. 812800-3855 | BankGiro: 467-4644